top of page

Grlenice, mešani pevski zbor

Članice ROYA kvarteta prihajajo iz različnih dežel in kultur, kar jih je spodbudilo k raziskovanju svojih korenin, tradicije in ljudske glasbe njihovih krajev. Saksofon ni značilen inštrument ljudske glasbe, a kot glasbenice se niso nikoli izogibale kulturni dediščini. Še več, s pomočjo skladateljev jo poskušajo vključiti v repertoar klasičnega kvarteta saksofonov. Program "Village Ladies" je nastal v sodelovanju s skladatelji iz Hrvaške, Poljske in Slovenije. Z novodobno preobrazbo, uporabljajoč sodobne tehnike in strukture, so ustvarili skladbe, ki cenijo vrednote ljudskosti in temeljijo na izbranih tradicionalnih melodijah. Poleg saksofona se vanje vpletajo še drugi inštrumenti in tehnike: elektronika, vokali in glasbila, kot so fujara in boben baraban. Program je dopolnjen z originalnimi skladbami ali priredbami del skladateljev, ki so navdih zanje črpali v ljudski glasbi. Močno pripovedno moč imata glas in petje, zato je v projekt povabljena vsestranska umetnica, skladateljica in pevka Zvezdana Novaković.

S svojim glasom ga zvokovno bogati in se približa neposrednemu ljudskemu sporočilu, emocijam in pripovedi

bottom of page